om meg

Carsten Prinz

dine birøktere og dronninger selger fra Flemma


Hei venner av honning og bier. Jeg er Carsten Prinz, 44 år gammel, bor i Flemma i ti år. Jeg har vært avl for år bier og produsere min egen honning. Jeg er spesialist i avl dronninger. Hvis du er interessert i å bli kjent med meg og min birøkt nærmere, logg Bare slipp. Jeg ville være lykkelig.